Teenuse tingimused

Selle saidi omanik ja haldaja on Adventurers OU (edaspidi "ettevõte"). Käesolevad tingimused reguleerivad toodete pakkumist ja müüki aadressil adventurersstudio.com. Veebisaidil ostetud tooteid müüb otse Ettevõte.
Palun lugege enne tellimuste esitamist veebilehel adventurersstudio.com hoolikalt läbi üldtingimused.

Kui soovite meilt midagi nende tingimuste kohta küsida või kui teil on kommentaare või kaebusi meie veebilehe kohta või selle kohta, siis saatke meile e-kiri aadressil info@adventurersstudio.com.ÕIGUSTE OMANDIÕIGUS

Kõik õigused, sealhulgas autoriõigused, sellel veebisaidil kuuluvad ettevõttele. Selle veebisaidi või selle sisu igasugune kasutamine, sealhulgas selle/teiste täielik või osaline kopeerimine või salvestamine, välja arvatud isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks, on ilma ettevõtte loata keelatud. Te ei tohi muuta, levitada ega taaskasutada midagi sellel veebisaidil olevat teavet mis tahes eesmärgil. Ettevõte ei vastuta veebilehe kättesaamatuse eest. Ettevõte jätab endale õiguse teha igal ajal ilma ette teatamata muudatusi veebisaidil.

SISU TÄPSUS

Kõik meie Teenustes kirjeldatud funktsioonid, spetsifikatsioonid, tooted, toodete ja teenuste hinnad, allahindlused, kampaaniad ja pakkumised võivad igal ajal muutuda ning me jätame endale õiguse teha neis muudatusi ilma teid teavitamata. Me jätame endale õiguse ilma eelneva etteteatamiseta piirata mis tahes toote tellimuse kogust ja/või keelduda teenuse osutamisest mis tahes kliendile. Oleme teinud kõik endast oleneva, et kuvada meie toodete värvid veebilehel võimalikult täpselt; tegelik värv, mida näete, sõltub siiski paljudest teguritest, sealhulgas teie arvutist, ja me ei saa garanteerida, et teie arvuti kuvab meie värve täpselt. Tooted on saadaval seni, kuni varusid jätkub. Kõik hinnad ja reklaamitud tooted võivad muutuda. Pärast tellimuse esitamist saate meilt kinnituse, et oleme tellimuse kätte saanud. Pange tähele, et see kinnitus ei tähenda, et teie tellimus on vastu võetud. Kui me teie tellimuse vastu võtame, teavitame teid e-kirjaga, mis kinnitab, et kaup on lähetatud. Teie tellimus loetakse meie poolt vastuvõetuks alles siis, kui kaup on meie jaotuskeskusest välja saadetud.


OSTUKÕLBLIKKUS

Veebisaidil ostude tegemiseks peate esitama oma isikuandmed. Eelkõige peate esitama oma tegeliku nime, telefoninumbri, e-posti aadressi ja muud nõutud andmed, nagu on märgitud. Lisaks sellele peate esitama makseandmed, mis on nii kehtivad kui ka õiged, ning kinnitate, et olete isik, kellele on viidatud esitatud arveldusandmetes.
 Ostja poolt ostetud tooted on mõeldud isiklikuks või kingituseks ning neid ei tohi edasi müüa, kasutada ärilistel eesmärkidel või muul ärilisel eesmärgil. Lisaks nõustute, et võime kasutada teie poolt esitatud isikuandmeid, et teostada asjakohaseid pettusevastaseid kontrolle. Teie poolt esitatud isikuandmeid võidakse avaldada krediidiinfo või pettustevastase võitluse agentuurile, kes võib neid andmeid registreerida. Lisateavet selle kohta, kuidas me teie andmeid kasutame, leiate meie privaatsuspoliitikast.

MEIE VASTUTUS

Ettevõte garanteerib, et veebilehe kaudu ostetud kaubad on rahuldava kvaliteediga ja sobivad mõistlikult otstarbeks, milleks selliseid kaupu tavaliselt tarnitakse. Meie vastutus teie poolt lepingu rikkumise tagajärjel kantud kahjude eest on rangelt piiratud kauba ostuhinnaga ja mis tahes kahjuga, mis on lepingu rikkumisest tulenev ettearvatav tagajärg. Käesoleva veebisaidi materjalides sisalduva teabe täpsus ei ole tagatud ega garanteeritud. Ettevõte ei vastuta selle veebilehe teabele tuginemise eest ega ka mitte ühegi isiku ees otsese, kaudse või kaudse kahju eest, mis võib tekkida käesoleva veebilehe materjalides sisalduva teabe kasutamisest.

Kohaldatava õigusega lubatud ulatuses ja vastavalt käesolevas punktis sätestatule: Adventurers OU

(i) loobub kõigist seadusest, tavaõigusest või omakapitalist tulenevatest garantiidest ja tingimustest, mis on seotud käesoleva veebisaidi materjalides sisalduva teabe täpsusega;

(ii) välistab igasuguse vastutuse kahju eest, mis ei ole prognoositav ja mis on otsene, kaudne või kaudne kahju, mis tekib seoses tarnitud kaupade või veebilehega või seoses veebilehe või sellega seotud mis tahes veebilehe või sellega seotud mis tahes veebilehe ja sellel avaldatud teabe ja materjalide kasutamise, kasutamisvõimetuse või kasutamise tulemustega, sealhulgas (kuid mitte ainult) igasugune vastutus saamata jäänud kasumi või lepingute eest ning mis tahes muu kahju või kahju, mis tahes viisil tekkinud ja mis on põhjustatud delikti (sealhulgas hooletus), lepingu rikkumisest või muul viisil.VASTUTUSE VÄLISTAMINE

Käesolevates tingimustes sisalduvad vastutuse välistused ja vastutusest loobumised ei kehti kahjude suhtes, mis tulenevad ettevõtte või selle töötajate või esindajate hooletusest või pettusest põhjustatud surmast või isikukahjustustest. Käesolevate vastutuse välistamiste ja välistamiste suhtes kohaldatakse Portugali õigust ja neid tõlgendatakse vastavalt Portugali seadustele. Kui mõni käesolevate lahtiütlemiste ja välistuste säte on ebaseaduslik, tühine või mis tahes põhjusel jõustamatu, siis loetakse see säte eraldatavaks ja see ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.ARVUTIVIIRUSED JA DEFEKTID

Ettevõte teeb kõik endast oleneva, et tagada selle veebisaidi viiruste ja defektide puudumine. Siiski ei saa me garanteerida, et selle veebisaidi või selle kaudu juurdepääsetavate veebisaitide kasutamine ei põhjusta teie arvutile kahju. Teie vastutate selle eest, et tõrjute välja kõik, mis võib seda kahjustada. Ettevõte ei vastuta ühegi isiku ees mis tahes kahju eest, mis võib tekkida arvutiriistvarale või tarkvarale selle veebisaidi kasutamise tagajärjel.

Kasutades seda veebilehte, kohustute mitte üritama seda mis tahes viisil väärkasutada, sealhulgas, kuid mitte ainult, viiruste või muu pahatahtliku või kahjuliku materjali sissetoomist, häkkimist, teenusetõkestusrünnakuid jne.AVALIKKUS

Kõik tooted on saadaval vastavalt kättesaadavusele. Meie süsteem on loodud nii, et saate tellida ainult neid tooteid, mida meil on laos olemas. Kui aga juhtub viga ja teie soovitud toode ei ole saadaval, teavitame teid sellest e-posti teel 14 päeva jooksul pärast tellimuse kättesaamist.

TEIE TELLIMUSE KINNITAMINE JA VASTUVÕTMINE

Registreerimisel vajame e-posti aadressi ja kasutame seda e-posti aadressi teie tellimuse kättesaamise kinnitamiseks. Müügitingimustega nõustudes nõustub tarbija sellega, et Sole Company teostab krediidikontrolli, kui ettevõte peab seda tellimisprotsessi raames vajalikuks, enne kui ettevõte otsustab, kas ta võtab tellimuse vastu. Teie tellimus kinnitatakse ettevõtte poolt vastuvõetuks alles siis, kui tellitud toode(d) on lähetatud.


TÜHISTAMISÕIGUS

Vastavalt kaugmüügi eeskirjadele on teil seaduslik õigus tühistada oma tellimus seitsme tööpäeva jooksul (tööpäev on esmaspäevast reedeni, välja arvatud panga- või riigipühad), mis algab järgmisel päeval pärast kauba kättesaamist. Kui teie tagastatud tellimus saabub neljateistkümne päeva jooksul pärast kättesaamist, tagastame kõik makstud tarnekulud, kui kogu tellimus tagastatakse.

Teil on seadusest tulenev kohustus hoolitseda mõistlikult kauba eest, kui see on teie valduses. Tellimuse tühistamiseks peate meid sellest viivitamatult kirjalikult (sh e-posti teel) teavitama seitsme tööpäeva jooksul alates tellimuse kättesaamisele järgnevast päevast. Samuti peate te kauba viivitamatult tagastama meile samas seisukorras, milles te selle kätte saite. Kõiki jalatseid tuleks enne kandmist proovida vaipkattega pinnal. Kõik tagastatud kaubad peavad olema kandmata, koos ostuga kaasas oleva kingitusega ja originaalpakendis. Palun vaadake meie tagastuspoliitikat, et saada lisateavet taganemise ja vigase kauba tagastamise kohta.


MUUD TINGIMUSED

Selle veebisaidi teistes osades võivad olla tingimused, mis on seotud selle veebisaidi kasutamisega, mis kõik koos käesolevate tingimustega reguleerivad selle veebisaidi kasutamist. Nende tingimuste lugemine on teie kohustus. Enne tellimuse vormistamist või konkursil osalemist peate märkima märkeruutu, et olete nendega nõustunud.

SMS/MMS mobiilse sõnumi turundusprogrammi tingimused ja kord
Adventurers OÜ (edaspidi "Meie", "Me", "Meie") pakub mobiilsideprogrammi (edaspidi "Programm"), mida te nõustute kasutama ja milles osalema vastavalt käesolevatele mobiilside turundustingimustele (edaspidi "Leping"). Me võime muuta või tühistada programmi või mis tahes selle funktsioone ilma ette teatamata. Käesolev leping piirdub programmiga ning selle eesmärk ei ole muuta muid tingimusi või privaatsuspoliitikat, mis võivad reguleerida teie ja meie vahelisi suhteid teistes kontekstides. Me võime ka käesolevat lepingut igal ajal muuta ning kui te jätkate programmi kasutamist pärast selliste muudatuste jõustumise kuupäeva, siis nõustute te selliste muudatustega.

Programm võimaldab kasutajatel saada SMS/MMS-mobiilsõnumeid, kui nad otsustavad programmiga liituda, näiteks veebipõhiste või rakenduspõhiste tellimisvormide kaudu. Teie nõusolek automaatsete turundussõnumite saamiseks ei ole kaupade või teenuste ostmise tingimus. Sõltumata sellest, millist nõusolekumeetodit te kasutasite programmiga liitumiseks, nõustute, et käesolev leping kehtib teie programmis osalemise kohta. Kui te olete nõusoleku andnud, edastab Adventurers OÜ programmi raames teie mobiilsideoperaatori kaudu teie antud mobiiltelefoninumbrile tekstisõnumeid, hoiatusi, teavet, kampaaniaid, eripakkumisi ja muid turunduspakkumisi (nt tooteallahindlusi), mis saadetakse teie mobiiltelefonioperaatori kaudu. SMS/MMS mobiilisõnumeid võidakse saata automaatse telefonivalimissüsteemi või muu tehnoloogia abil. Sõnumite sagedus on erinev. Te vastutate kõigi tekstisõnumite saatmisega seotud tasude ja lõivude eest, mida teie mobiilsideoperaator kehtestab. Kohaldada võidakse sõnumi ja andmeside hindu.

Kui te ei soovi programmis osalemist jätkata või ei nõustu enam käesoleva lepinguga, nõustute programmist loobumiseks vastama STOP mis tahes meie poolt saadetud mobiilisõnumile. Te võite saada täiendava mobiilisõnumi, mis kinnitab teie loobumisotsust. Te mõistate ja nõustute, et eelnevad võimalused on ainsad mõistlikud meetodid programmist loobumiseks. Samuti mõistate ja nõustute, et mis tahes muu loobumismeetod, sealhulgas, kuid mitte ainult, muude kui eespool nimetatud sõnade saatmine või suuline palve ühele meie töötajale teid meie nimekirjast eemaldada, ei ole mõistlik loobumisviis.

Küsimuste korral saatke palun tekstsõnum "HELP" numbrile, millelt saite sõnumeid. Lisateabe saamiseks võite meiega ka ühendust võtta. Kui soovite loobuda, järgige eespool kirjeldatud menetlusi.

Me võime igal ajal muuta mis tahes telefoninumbrit, mida me kasutame programmi toimimiseks, ja teavitame teid nendest muudatustest. Te tunnistate, et kõik sõnumid, sealhulgas kõik STOP või HELP taotlused, mida te saadate meie poolt muudetud telefoninumbrile, ei pruugi kohale jõuda ja me ei vastuta sellistes sõnumites esitatud taotluste täitmise eest.

Programmis toetatavad traadita sideoperaatorid ei vastuta hilinenud või kohaletoimetamata sõnumite eest. Te nõustute andma meile kehtiva mobiilinumbri. Te nõustute säilitama meil täpseid, täielikke ja ajakohaseid andmeid, mis on seotud teie sõnumite vastuvõtmisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, teavitama meid viivitamatult, kui te muudate oma mobiiltelefoni numbrit.

Te nõustute hüvitama, kaitsma ja vabastama meid kõigist kolmandate isikute nõuetest, vastutusest, kahjudest või kuludest, mis tulenevad programmi kasutamisest või sellest, et te annate meile telefoninumbri, mis ei ole teie oma. Kui te kavatsete mis tahes ajal lõpetada programmi tellimiseks kasutatud mobiiltelefoninumbri kasutamise, sealhulgas teenusepaketi tühistamise või telefoninumbri müümise või üleandmise teisele osapoolele, nõustute, et enne mobiiltelefoninumbri kasutamise lõpetamist lõpetate eespool kirjeldatud loobumisprotsessi. Te mõistate ja nõustute, et teie nõusolek seda teha on käesolevate tingimuste kohustuslik osa. Lisaks nõustute, et kui te muudate oma telefoninumbrit ilma meid sellest teavitamata, nõustute, et olete vastutav kõigi kulude (sealhulgas advokaaditasude) ja kohustuste eest, mida me või mõni SMS/MMS-mobiilsõnumite edastamisel abistav osapool kannab (kannavad) nende isikute poolt esitatud nõuete eest, kellele on hiljem määratud see mobiiltelefoninumber. See kohustus ja kokkulepe kehtib ka pärast teie lepingu tühistamist või lõpetamist meie programmides osalemiseks.

Te nõustute, et me ei vastuta programmi kaudu saadetud teabe ebaõnnestunud, hilinenud või valesti saadetud kättetoimetamise eest, mis tahes vigade eest sellises teabes ja/või mis tahes tegevuse eest, mida te võite või ei saa teha, tuginedes teabele või teenusele.

Te ei tohi platvormi kasutada ega sellega suhelda, kui olete alla kolmeteistkümne (13) aasta vanune. Kui te kasutate Platvormi või osalete sellega ja olete kolmeteistkümne (13) kuni kaheksateistkümne (18) aasta vanune, peab teil olema selleks vanemate või seadusliku hooldaja luba. Kasutades või osaledes platvormil, tunnistate ja nõustute, et te ei ole alla kolmeteistkümne (13) aasta vanune, olete kolmeteistkümne (13) ja kaheksateistkümne (18) aasta vanune ning teil on vanemate või seadusliku hooldaja luba platvormi kasutamiseks või osalemiseks või olete teie jurisdiktsioonis täisealine. Platvormi kasutades või sellega suheldes tunnistate ja nõustute, et teie jurisdiktsiooni kohaldatava seaduse kohaselt on teil lubatud Platvormi kasutada ja/või sellega suhelda.